Múlt

mult1A KODDE-t 1990-ben, a valamikori Napokat eszik a kisdiák segélyezés mintájára hívta életre egy lelkes csoport.

 Dr. Uzon Miklós ötletének megvalósításához segítséget nyújtott Bleszics Margit, Bordás Éva, Januskó István, Kollár Károly, Palatinus István lelkész, Kongó Tivadar, Ubori András, Várady Lóránt, Bíró Miklós, Silák Mária, Ivkovics Ivándékics Katalin, Strőbl Klára, Kincses Katalin, Szegedincsev Irén, Boros Magda, Januskó Lujza, Ribár Géza, Buckó László, Juhász Lajos.
Közülük sajnos már néhányan eltávoztak az élők sorából, többen nyugállományba vonultak, de voltak olyan személyek, akik biztosították a folytonosságot az Egyesület életében. Évekig nem volt állandó irodahelyisége, de végül a hivatalos bejegyzés után Szabadka Önkormányzata biztosított.
A szabadkai Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület fő feladata a Szerbiában tanuló szegény sorsú, magyar ajkú, kitűnő és jeles középiskolás tanulók és egyetemi hallgatók pénzbeli támogatása. Egyesületünk igyekszik támogatni a kisebbségi sorban élő magyar diákokat Vajdaság egész területéről, hogy minél nagyobb esélyük legyen a szülőföldön megmaradni, a társadalom életében önazonosságukat megőrizni és ápolni kulturális örökségünket. Az Egyesület fölötte áll minden politikai és vallási csoportosulásnak, kizárólag a fiatalok érdekeit tartja szem előtt. A kérelmek elbírálásánál kizárólag a tanulmányi eredmény és a szociális helyzet a mérvadó. mult3
A KODDE 25 diák támogatásával kezdte tevékenységét, amely az elmúlt évek folyamán több mint 600-ra duzzadt. Ennyi diákot segítünk ösztöndíjjal, időnként gazdag élelmiszer és tisztálkodási szereket tartalmazó csomagokkal, kedvezményes lakással, ingyenes ebédeltetéssel, könyvtárral, ingyenes pótoktatás szervezésével, tánctanfolyammal, ingyenes színházjegyek biztosításával. Ha néha nehézségek árán is de eddig még mindig sikerült kifizetni az ösztöndíjakat a Szabadkán és vidéken tanuló diákoknak. Egyes családoknak ez az egyetlen készpénz bevétele, erre az eredményre igen büszkék lehetünk.
Az Egyesület alapítója, első elnöke, 2000. december 9-e óta pedig tiszteletbeli elnöke dr. Uzon Miklós nyugalmazott ügyvéd, aki a mai napig egyik mult5meghatározó egyénisége a Diáksegélyezőnek, sok hasznos ötlet sugalmazója.
2002. december 9-től Strőbl Klára nyugalmazott pedagógus volt az Egyesület elnöke egészen haláláig, 2003. február 4-éig. Lelkesedése töretlen, a tizenhárom év tapasztalatát, gyakorlatát hasznosította munkájában is. Mivel alapítója volt az Egyesületnek, jól ismerte az Egyesület munkáját, belső felépítését, tagjait, mesterien hozta ki mindenkiből a maximális tudást a gyerekek javára. Az elnökhelyettes Tóth Eszter nyugalmazott pedagógus, az elbíráló bizottság elnökeként tevékenykedett 2001. december 7-ig, amikor is egészségi állapotára való tekintettel visszavonult, helyette Sinkovics Ferenc nyugalmazott pedagógust nevezték ki elnökhelyettesnek. Miskolczi József vállalkozó alelnökként az Egyesület pénzügyi megerősödése terén tevékenykedett 2001. augusztus 28-ig, amikor is egyéb elfoglaltsága miatt lemondott a tisztségről, de mint aktivista továbbra is támogatja az Egyesületet.
Másik alelnökünk Szabó Cibolya Erzsébet nyugalmazott pedagógus évek óta férjével együtt aktívan vett részt a KODDE munkájában. mult4
A szervezési munkáktól kezdve, a patronálásig. Családi okokra hivatkozva lemondott a tisztségéről és helyette Szakács Bernadett nyugalmazott pedagógus lett az alelnök.
2003. június 7-én megtartott tisztújító közgyűlésen új vezetőséget választott. Az elnök Kocsik Margit nyugdíjas, alelnök Brasnyó Zoltán a szabadkai Informatikai Intézet szakmunkatársa, elnökhelyettes Bús Ottó a Hét Nap Lapkiadó Közvállalat újságírója. 2005. október 20-án megtartott tisztújító közgyűlés új vezetőséget választott: Papp Árpád, elnök, alelnökök: Ugrai Krisztina és Kovács Károly.
2008. július 18-án megtartott közgyűlés óta az Egyesület elnöke Kovács Károly, jogász elnökhelyettese Bába Rózsa, a Szabadkai Városi Múzem munkatársa.
Kovács Károly elnöknek való megválasztásával az egyesületnek is sikerült egy fiatalos lendületet venni és a Diáksegélyző 18 éves fennállása után is sikeresen eleget tesz az alapításkor kitűzött céloknak.